Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

DOM SENIORA

Gmina Ujazd podpisała umowę o dofinansowanie projektu:  „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”- rozwój usług , rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne: realizowanego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych.


W maju 2018 roku rozpoczęliśmy bezpłatne szkolenie dla 10 osób z terenu gminy Ujazd.  Spotkania weekendowe, trwające ponad miesiąc, skończyły  się dla uczestników egzaminem.  Po jego zdaniu grupa mieszkańców uzyskała nowy zawód – opiekun osoby starszej, niesamodzielnej. Certyfikat zawodowy otrzymali od znanej w Europie firmy TÜV Rheinland. Część z tych osób została zatrudniona w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach oraz jako opiekunki środowiskowe na terenie gminy Ujazd. Pozostali maja szansę znalezienia pracy na rynku usług prywatnych jako wykwalifikowani opiekunowie dla osób wymagających wsparcia. Grupa kobiet, które zgłosiły się na szkolenie, stała się dzięki wspólnym zajęciom i spotkaniom mocnym wsparciem dla najstarszych mieszkańców  gminy. 


Równolegle do prowadzonych szkoleń rozpoczęte zostały drobne prace remontowe  w budynku przeznaczonym na działalność placówki senioralnej. Pomieszczenia w Niezdrowicach, zajmowane wcześniej przez GODK w Ujeździe, przeszły częściową zmianę funkcjonalną. Od doposażenia istniejącej  kuchni  poprzez przygotowanie sal do opieki i pracy z seniorami, do dostosowania łazienek i ubikacji dla osób niesamodzielnych. Sale sukcesywnie wypełniane są sprzętem rehabilitacyjnym, nowymi meblami, sprzętem  audio-wideo oraz komputerami. 


Pierwsze spotkania  i zajęcia rozpoczęły się 9 lipca 2018


Seniorzy wchodząc do domu dziennego  mają możliwość korzystania z pomieszczeń w innej odsłonie, pełnych nowych sprzętów i drobiazgów przydatnych podczas wspólnego przebywania.  Ofertą domu dziennego są  usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne i aktywizacyjne dla osób starszych, niesamodzielnych.   Ma to ogromne znaczenie dla jak najdłuższego zamieszkania seniorów w ich domach oraz stanowi istotne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób starszych oraz ich rodzin. Celem pracy opiekunów  zatrudnionych w ośrodku jest utrzymanie najlepszego z możliwych stanu psychofizycznego seniorów, utrzymanie jak najdłużej ich samodzielności i aktywności.  Jednocześnie nasi seniorzy muszą poczuć, że są wciąż bardzo dla nas ważni. Naszą ambicją jest aby poczuli się w placówce, jak u siebie w domu. Dom gwarantuje codzienne wsparcie przez 9 godzin od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 16. Seniorzy w tym czasie otrzymają wyżywienie, a ci, którzy nie mogą dotrzeć samodzielnie do placówki zostaną do niej przywiezieni, a po zajęciach odwiezieni do domu.


Pobyt w Domu Dziennym w Niezdrowicach nie jest dla seniorów bezczynną sielanką. Nie jest wypełniony wielogodzinnym serialem telewizyjnym – chociaż oczywiście chwilka na ulubiony serial jest zapewniona. Seniorzy włączeni zostali do wielu zajęć, które dadzą im szansę na odbudowanie poczucia przydatności, samodzielności i ponowną aktywność.  Wsparciem w osiąganiu tego celu są urządzenia do rehabilitacji, do ćwiczeń w poruszaniu się, przywracaniu sprawnych rąk itd.  Obecnie przez 2 godziny dziennie seniorzy uczestniczą w zajęciach aktywizująco-ruchowych pod okiem instruktora wychowania fizycznego. Co pewien czas do Domu Dziennego przyjeżdżać będzie lekarz ogólny lub specjalista rehabilitant lub geriatra, którzy seniorom pomogą w leczeniu, a na pewno zwolni to wielu seniorów z uciążliwych wizyt w ośrodku zdrowia.


Do placówki w Niezdrowicach może zostać przyjętych  20 seniorów. Tyle miejsc gwarantują pomieszczenia lokalu przeznaczonego na działalność Domu. Obecnie na zajęcia uczęszcza 17 osób. Zapisy chętnych do uczestniczenia w zajęciach, do spotkania z innymi seniorami, są prowadzone od marca br. i będą prowadzone przez  cały okres trwania projektu.  Formularze dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz na stronie www.opsujazd.pl.


Warunkiem przyjęcia jest zamieszkiwanie na terenie gminy Ujazd oraz  ukończenie 60 roku życia. Szczególnie preferowane są osoby, u których stwierdzono przynajmniej jeden problem w wykonaniu czynności dnia codziennego. Dla potwierdzenia tego problemu potrzebne jest zaświadczenie lekarza rodzinnego. Preferowane są również osoby o najniższych emeryturach, mieszkające samotnie. Oczywiście nie ogranicza to udziału w zajęciach pozostałym chętnym seniorom. Jedynym ograniczeniem jest liczba miejsc w placówce. Przez cały okres działania Domu będzie można składać formularze zgłoszeniowe. Wtedy istnieje szansa na zastąpienie seniora, który przestał korzystać z usług Domu Dziennego Pobytu. Korzystający może w każdej chwili samodzielnie zrezygnować z usług. Gwarantować to będzie umowa podpisana pomiędzy seniorem a Domem Dziennym. Umowa gwarantować będzie również bezpłatny dostęp do  wszystkich proponowanych zajęć. Począwszy od darmowego pobytu, konsultacje lekarskie poprzez opiekę higieniczną i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, aż do zajęć z muzykoterapii, arteterapii, ergoterapii, socjoterapii, biblioterapii, choreoterapii, terapii kulinarnej, reminiscencyjnej, rozrywkowej i naukę korzystania z internetu. 


Osobom, które wymagają pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego, a z różnych przyczyn nie mogą korzystać ze wsparcia w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach,  mogą skorzystać z usług opiekunek środowiskowych.  Celem zadania jest objęcie pomocą większej liczby osób starszych, niesamodzielnych w gminie Ujazd, wymagających wsparcia dziennymi usługami  opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, aby maksymalnie wydłużyć ich okres lepszego funkcjonowania w lokalnym środowisku. W projekcie przewidziano objęcie ww pomocą grupę 10 osób, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. W pierwszej kolejności wsparcie kierowane jest do osób samotnych, którzy nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i/lub są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym, których dochód nie przekracza 951 zł w przypadku osób samotnych oraz 771 zł na osobę w rodzinie. Realizacja usług jest nieodpłatna. 


Osoby wymagające wsparcia zostaną objęte dziennymi usługami opiekuńczo-pielęgnacyjnymi i aktywizującymi w dni robocze. Zakres wsparcia i wymiar godzin usług opiekuńczych jest określany indywidualnie w kontrakcie trójstronnym. Kontrakt zawarty jest  pomiędzy: osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem prawnym), osobą  świadczącą usługi opiekuńcze i pracownikiem  OPS-u.  Do realizacji zadania zatrudniono 2 opiekunów. Każdy opiekun sprawować będzie opiekę nad ok. 5 osobami. Usługi oparte są na indywidualnym planie opieki i obejmują usługi pielęgnacyjno higieniczne ( w zależności od potrzeb: mycie, ubieranie, przesłanie łóżka, układanie chorego w łóżku), usługi zaspokajające potrzeby życiowe (utrzymanie czystości w domu, mycie naczyń, zakupy, przygotowanie posiłków, pomoc przy spożywaniu posiłków, palenie w piecu, organizowanie spacerów). Dodatkowo w 2019 roku  usługi  opiekuńcze w miejscu zamieszkania wsparte będą likwidacją barier, niezbędnymi racjonalnymi usprawnieniami i polegać będą na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, niesamodzielności danej osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej.


Od stycznia 2020 Dom Dziennego Pobytu funkcjonuje jako Ośrodek Wsparcia Klub Samopomocy "Dom Seniora". 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik OPS Ujazd. 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁĘCZNEJ W UJEŹDZIE

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

 

SEKRETARIAT

e-mai: biuro@opsujazd.pl

tel.: 77 463 75 28,  77 463 70 47

FAX.: 77 46370 47

 

POMOC SPOŁECZNA

e-mail.: socjalni@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 13 pracownik socjalny

tel.: 77 401 47 16 pracownik socjalny

 

DZIAŁ ŚWIADZEŃ RODZINNYCH

e-mail: swiadczenia@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 17

 zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

tel.: 77 401 47 15

Dobry start, Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

e-mail: ksiegowosc@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 14  księgowość, główna księgowa

tel.: 77 401 47 10  księgowość - kadry

 

KIEROWNIK

e-mail: kierownik@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 11, 516 388 110

 

ASYSTENT RODZINY

e-mail: asystent@opsujazd.pl

77 401 47 12, 516 409 965

 

OŚRODEK WSPARCIA- KLUB SAMOPOMOCY - DOM SENIORA W NIEZDROWICACH

ul. Wiejska 34, 47-143 Ujazd

e-mail: senior@opsujazd.pl

tel. 798 165 041

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30