Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

Rekrutacja osób starszych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, informuje, iż od dnia 1 marca 2018 prowadzona jest rekrutacja osób starszych, niesamodzielnych  do udziału w projekcie pn. "Ujazd - gmina przyjazna seniorom – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne:realizowanego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych.

Osoby starsze: to osoby w wieku 60 lat i powyżej, w tym osoby niepełnosprawne  (nie mogą to być osoby zaburzone psychicznie i osobowościowo, których stan zdrowia psychicznego nie jest związany z procesem starzenia się)

Osoby niesamodzielne – to osoby, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

Wszystkie osoby zgłaszające się do projektu – muszą być zamieszkałe na terenie Gminy Ujazd

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 30 osób,  z tego 20 osób będzie  mogło korzystać z usług Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach oraz 10 osób, które zostaną objęte usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania.

Rekrutacja będzie trwała do 15 marca 2018 r. oraz w sposób ciągły w czasie trwania realizacji projektu. Osoby, które będą spełniały wszystkie warunki, ale z powodu braku wolnych miejsc nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zostaną wpisane na specjalnie utworzoną listę rezerwową. W przypadku rezygnacji udziału w projekcie osoby z listy głównej, możliwe będzie zakwalifikowanie w jej miejsce osoby z listy rezerwowej.

Osoby chętne do udziału w projekcie powinny zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe formularza  zgłoszeniowego oraz oświadczenia o kwalifikowalności kandydata. W/w dokumenty są do pobrania poniżej lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie osoby starszej

Utworzono dnia 06.03.2018, 14:50

Formularz zgłoszeniowy

Utworzono dnia 06.03.2018, 14:50

Regulamin

Utworzono dnia 06.03.2018, 14:33

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁĘCZNEJ W UJEŹDZIE

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

 

SEKRETARIAT

e-mai: biuro@opsujazd.pl

tel.: 77 463 75 28,  77 463 70 47

FAX.: 77 46370 47

 

POMOC SPOŁECZNA

e-mail.: socjalni@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 13 pracownik socjalny

tel.: 77 401 47 16 pracownik socjalny

 

DZIAŁ ŚWIADZEŃ RODZINNYCH

e-mail: swiadczenia@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 17

 zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

tel.: 77 401 47 15

Dobry start, Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

e-mail: ksiegowosc@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 14  księgowość, główna księgowa

tel.: 77 401 47 10  księgowość - kadry

 

KIEROWNIK

e-mail: kierownik@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 11, 516 388 110

 

ASYSTENT RODZINY

e-mail: asystent@opsujazd.pl

77 401 47 12, 516 409 965

 

OŚRODEK WSPARCIA- KLUB SAMOPOMOCY - DOM SENIORA W NIEZDROWICACH

ul. Wiejska 34, 47-143 Ujazd

e-mail: senior@opsujazd.pl

tel. 798 165 041

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4