Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

ŚWIADCZENIA 500+

Od 1 lipca wnioski można składać drogą elektroniczną. 

Natomiast od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy w formie papierowej. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Wniosek złożony w sierpniu zapewni ciągłość świadczenia

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listowniej lub elektronicznie.. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe. Druki wniosków można pobierać również ze strony www.500plusopolskie.pl, www.mpips.gov.pl lub na naszej stronie w zakładce POBIERZ. 

WAŻNE:

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia         18-go roku życia bez ustalania sytuacji dochodowej rodziny na podstawie samego wniosku bez dodatkowych dokumentów. Do prawidłowego wypełnienia wniosku niezbędne jest wpisanie nr PESEL wszystkich członków rodziny oraz numeru r-ku bankowego na który przekazywane będą świadczenia.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł lub gdy w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł. W takim przypadku niezbędne jest ustalenie sytuacji dochodowej rodziny. W związku z tym do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć oświadczenia członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych, oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz  o wielkości gospodarstwa rolnego.

 Przy ustalaniu sytuacji dochodowej przyjmuje się dochody z roku 2017 z uwzględnieniem utraty  lub uzyskania dochodu w okresie od 01.01.2017r. do dnia złożenia wniosku. W przypadku utraty lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

W przypadku gdy wnioskodawca lub członek rodziny przebywa poza granicami Polski w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  lub pobiera świadczenia rodzinne za granicą  organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji jest Marszałek Województwa. 

 

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej

UJAZD

ul. Sławięcicka 19

 

Telefon i fax: 77 463 70 47

E-mail: biuro@opsujazd.pl

 

Pracownicy Socjalni:
Telefon: 77 463 70 47

E-mail: socjalni@opsujazd.pl


Dział Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 77 463 75 28

E-mail: swiadczenia@opsujazd.pl

 

Dom Dziennego Pobytu:

Niezdrowice
Telefon: 798 165 041

E-mail: senior@opsujazd.pl

 

Księgowość:

E-mail: ksiegowosc@opsujazd.pl

 

Kierownik OPS:
Telefon: 77 463 70 47, 516 388 110

E-mail: kierownik@opsujazd.pl

 

Asystent Rodziny

Telefon: 516 409 965

E-mail: asystent@opsujazd.pl

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2