Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Szczegółowe wytyczne do Programu określiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a całość finansowana jest z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest adresowany do rodziców/opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością.

W pierwszej kolejności wsparciem objęci będą członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

W ramach otrzymanego dofinansowania w roku 2024 z wsparcia w formie pobytu dziennego skorzysta 9 opiekunów osób z niepełnosprawnością (4 – to rodzice/opiekunowie dzieci, 3 –opiekunowie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym) oraz dla opiekunów osób dorosłych z niepełnosprawnością świadczone będą usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, którzy zadeklarowali chęć udziału w Programie i spełniają przesłanki do objęcia ich wsparciem.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 36 550, 00 zł

Całkowita wartość: 36 550, 00  zł

Planowany wymiar realizacji do XII.2024 r.

– łączna liczba godzin w ramach pobytu dziennego: 588

– łączna  liczba dni w ramach pobytu całodobowego: 13

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane Programem – to pozwoli w przyszłości aplikować o środki na realizację Programu na kolejną edycję.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 463 70 47.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 uzyskać można na stronie internetowej:

www.niepelnosprawni.gov.pl/

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Karta zgłoszenia do programu

Utworzono dnia 12.03.2024, 09:57

Klauzula rodo

Utworzono dnia 08.03.2024, 10:19

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁĘCZNEJ W UJEŹDZIE

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

 

SEKRETARIAT

e-mai: biuro@opsujazd.pl

tel.: 77 463 75 28,  77 463 70 47

FAX.: 77 46370 47

 

POMOC SPOŁECZNA

e-mail.: socjalni@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 13 pracownik socjalny

tel.: 77 401 47 16 pracownik socjalny

 

DZIAŁ ŚWIADZEŃ RODZINNYCH

e-mail: swiadczenia@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 17

 zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

tel.: 77 401 47 15

Dobry start, Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

e-mail: ksiegowosc@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 14  księgowość, główna księgowa

tel.: 77 401 47 10  księgowość - kadry

 

KIEROWNIK

e-mail: kierownik@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 11, 516 388 110

 

ASYSTENT RODZINY

e-mail: asystent@opsujazd.pl

77 401 47 12, 516 409 965

 

OŚRODEK WSPARCIA- KLUB SAMOPOMOCY - DOM SENIORA W NIEZDROWICACH

ul. Wiejska 34, 47-143 Ujazd

e-mail: senior@opsujazd.pl

tel. 798 165 041

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2