Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

Rekrutacja opiekunów

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. "Ujazd - gmina przyjazna seniorom – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne:realizowanego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, informuje, iż rekrutacja opiekunów faktycznych osób starszych, niesamodzielnych prowadzona będzie w terminie od 15 lutego 2018 do 28 lutego 2018 (liczy się data wpływu dokumentacji do ośrodka pomocy społecznej).

Natomiast rekrutacja osób starszych, niesamodzielnych prowadzona będzie od 1 do 15 marca 2018 oraz w sposób ciągły w czasie trwania realizacji projektu.

Do udziału w projekcie jako opiekun faktyczny mogą zgłaszać się osoby fizyczne wykonujące rolę opiekuna faktycznego osoby starszej, niesamodzielnej  poprzez zaspokajanie jej codziennych potrzeb życiowych oraz zamieszkałe na terenie Gminy Ujazd.

Osoby chętne do udziału w projekcie powinny zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe formularza  zgłoszeniowego oraz oświadczenia o kwalifikowalności kandydata. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej. 

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 10 osób, które wezmą udział w 80 godzinnym kursie „Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej”. Projekt zakłada zatrudnienie  5 opiekunów, którzy z wynikiem pozytywnym ukończą w/w kurs. 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Formularz zgłoszeniowy opiekun

Utworzono dnia 09.02.2018, 10:54

Oświadczenie kandydata na opiekuna

Utworzono dnia 09.02.2018, 10:52

Regulamin

Utworzono dnia 06.03.2018, 14:33

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁĘCZNEJ W UJEŹDZIE

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

 

SEKRETARIAT

e-mai: biuro@opsujazd.pl

tel.: 77 463 75 28,  77 463 70 47

FAX.: 77 46370 47

 

POMOC SPOŁECZNA

e-mail.: socjalni@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 13 pracownik socjalny

tel.: 77 401 47 16 pracownik socjalny

 

DZIAŁ ŚWIADZEŃ RODZINNYCH

e-mail: swiadczenia@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 17

 zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

tel.: 77 401 47 15

Dobry start, Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

e-mail: ksiegowosc@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 14  księgowość, główna księgowa

tel.: 77 401 47 10  księgowość - kadry

 

KIEROWNIK

e-mail: kierownik@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 11, 516 388 110

 

ASYSTENT RODZINY

e-mail: asystent@opsujazd.pl

77 401 47 12, 516 409 965

 

OŚRODEK WSPARCIA- KLUB SAMOPOMOCY - DOM SENIORA W NIEZDROWICACH

ul. Wiejska 34, 47-143 Ujazd

e-mail: senior@opsujazd.pl

tel. 798 165 041

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30