Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

Utworzono dnia 07.11.2023

KOMUNIKAT O PLANIE PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Gmina Ujazd weryfikuje zapotrzebowanie na usługi opieki wytchnieniowej celem ewentualnego przystąpienia w roku 2024 do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W związku z powyższym ogłasza się nabór deklaracji wstępnych do udziału w ww. Programie. Liczba osób zakwalifikowana do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, będzie zależna od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu. Zakłada się realizację Programu w dwóch formach, tj.

 • świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie wstępnej deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 do dnia 13.11.2023 roku :

 • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19,
 • drogą emailową : biuro@opsujazd.pl

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Limit godzin i dób opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku wyniesie nie więcej niż:

 • 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 • 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Uczestnik, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki wytchniniowej nie będzie ponosił odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają założenia określone w Programie, który dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 07.11.2023, 14:03

Deklaracja wstępna-pobyt dzienny

Załącznik

Utworzono dnia 07.11.2023, 14:02

Deklaracja wstępna-pobyt całodobowy

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁĘCZNEJ W UJEŹDZIE

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

 

SEKRETARIAT

e-mai: biuro@opsujazd.pl

tel.: 77 463 75 28,  77 463 70 47

FAX.: 77 46370 47

 

POMOC SPOŁECZNA

e-mail.: socjalni@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 13 pracownik socjalny

tel.: 77 401 47 16 pracownik socjalny

 

DZIAŁ ŚWIADZEŃ RODZINNYCH

e-mail: swiadczenia@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 17

 zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

tel.: 77 401 47 15

Dobry start, Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

e-mail: ksiegowosc@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 14  księgowość, główna księgowa

tel.: 77 401 47 10  księgowość - kadry

 

KIEROWNIK

e-mail: kierownik@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 11, 516 388 110

 

ASYSTENT RODZINY

e-mail: asystent@opsujazd.pl

77 401 47 12, 516 409 965

 

OŚRODEK WSPARCIA- KLUB SAMOPOMOCY - DOM SENIORA W NIEZDROWICACH

ul. Wiejska 34, 47-143 Ujazd

e-mail: senior@opsujazd.pl

tel. 798 165 041

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 94

W poprzednim tygodniu: 124

W tym miesiącu: 352

W poprzednim miesiącu: 371

Wszystkich: 37003